COOKIES & PRIVACY

DISCLAIMER

Disclaimer deSnuffeldienst hondenuitlaatservice, Ferdinand Bolstraat 45, 7412GL, te Deventer, ingeschreven bij de KvK onder nummer 86585770.

ALGEMEEN

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website https://www.desnuffeldienst.nl. Door de website te bezoeken gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. 

Alleen de natuurlijke personen hebben recht op toegang tot de website. 

UITSLUITING

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de advertenties, foto’s, informatie en teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten voorbehouden.

Ondanks dat deSnuffeldienst zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en het onderhouden van deze website, kan deSnuffeldienst niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website. deSnuffeldienst aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op deze website. In het bijzonder zijn de prijzen en tarieven die vermeld staan op de website onder voorbehoud van typefouten. Ten aanzien van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

RECHT

deSnuffeldienst behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

INFORMATIE

De gegevens en informatie die aan deSnuffeldienst zijn verstrekt, zal deSnuffeldienst zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. 

deSnuffeldienst mag de persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

 Het is deSnuffeldienst niet toegestaan om de persoonsgegevens uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken. 

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak deSnuffeldienst gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en deSnuffeldienst zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is deSnuffeldienst niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. 

deSnuffeldienst behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de websitebezoeker geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database. De informatie die wordt bijgehouden vindt u in bovenstaand cookiebeleid. Deze is zo transparant- en zorgvuldig mogelijk samengesteld. 

PERSOONSGEGEVENS

Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens. U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de AVG-verordening.

 Indien u van deze rechten gebruik wilt maken, of indien u vragen heeft over deze disclaimer of privacybeleid kunt u ons bereiken op info@desnuffeldienst.nl of tel. 0623990544. 

Op deze disclaimer is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

© 2024 - deSnuffeldienst.nl - Alle rechten voorbehouden
Chat openen
1
Vragen? Stuur een WhatsApp!
Scan de code
Hi, Jolien hier van de Snuffeldienst! 👋

Hoe kan ik je helpen? 🐶